Al. Dystrybucja treści

- Mar 20, 2020-

Najliczniejszy metalowy element w skorupie ziemskiej, zawartość wynosi 8,3%. Występują głównie jako ruda glinokrzemianowa, a także boksyt i kriolit. Tlenek glinu jest białym bezpostaciowym proszkiem, który ma wiele wariantów, z których najbardziej znane to α-Al₂O₃ i β-Al₂O 熟悉. Korund, który istnieje w przyrodzie, należy do α-Al₂O₃, jego twardość ustępuje tylko diamentowi, wysoka temperatura topnienia, odporność na kwasy i zasady, i często jest wykorzystywany do produkcji niektórych łożysk, produkcji materiałów ściernych i materiałów ogniotrwałych. Takie jak tygiel korundowy, może wytrzymać wysoką temperaturę 1800 ℃. Al₂O₃ ma wiele kolorów z powodu różnych zanieczyszczeń. Na przykład czerwony, który zawiera niewielką ilość Cr (III), nazywa się rubinem; nazywa się szafir zawierający Fe (II), Fe (III) lub Ti (IV).

Aluminium jest lekkim metalem o symbolu chemicznym Al i liczbie atomowej: 13. Zawartość aluminium w skorupie ziemskiej ustępuje jedynie tlenowi i krzemowi, zajmując trzecie miejsce. Jest najliczniejszym metalowym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej, a jego zawartość zajmuje drugie miejsce w metalu. Wśród gatunków metali jest drugim co do wielkości metalem po stali.