Aluminium z Chin: wykorzystując rynku kapitałowego do podnoszenia głównych przemysłu do podnośnika światła

- Feb 08, 2018-

Aluminium z Chin: wykorzystując rynku kapitałowego do podnoszenia głównych przemysłu do podnośnika światła


Aluminum Corporation of China odbyło się posiedzenie zarządu, 31 stycznia do przeglądu i zatwierdzenia emisji akcji Baotou aluminium Co., Ltd. ("aluminium Baotou"), Chinalco Shandong Co., Ltd. ("Chinalco Shandong"), Chinalco Mining Co., Ltd. ("wyszukiwanie Chinalco") i Chinalco Zhongzhou aluminium Industry Co., Ltd. ("aluminium Chinalco").


Zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem i rozporządzeń w sprawie reorganizacji spółek giełdowych oficjalny program tej transakcji Aluminum Corporation of China musi się odbyć po planszy i walne zgromadzenie akcjonariuszy napisał(a) recenzję i przekazywane do Chin Papierów wartościowych regulacyjne Komisji do zatwierdzenia. Wykonania tej transakcji, będzie aluminium Chiny po raz kolejny całkowicie własnością gospodarstwa powyżej czterech spółek, te cztery spółki są wstrzykiwane kapitału firmy będzie również wykorzystać działania znaczne zmniejszenie w stosunku do aktywów i pasywów , podnoszone światła głównego.