Metoda spawania aluminium

- Aug 16, 2017-

1, wybór aluminium lutownicze, można znaleźć "mechaniczny podręcznik projektowania" w materiale istnieje wiele spawalnicze aluminium opcjonalne; Wysoka zawartość cynku stopu aluminium spawanie nie jest dobre, czyste spawanie aluminium, inne takie jak stop aluminium-magnez, stop aluminium-miedź może być więcej materiałów spawalniczych

2, muszą korzystać z spawania gazowego, najlepiej jest spawać łuk spawania TIG

3, wybierz odpowiedni drut aluminiowy, jeśli nie wiem co jest dobre, wymagania wytrzymałościowe nie są wysokie, można użyć czystego aluminium drutu

4, przed spawaniem należy wykonać w pełni polerowane aluminium wokół spoiny od 2 do 3 cm, a nie resztek tlenku glinu

5, polerowany po najlepszych w ciągu dziesięciu minut spawania, ponad pół godziny nie może być spawany ponownie

6, jeśli poziom spawania nie jest wystarczający, pęknięcia spawalnicze, nie sądzę, naprawić rozbiórkę ciężkiego szlifowania i spawania

7, rozproszenie ciepła aluminium, obecne ogólne dostosowanie większych. Różna grubość, różne rozproszenie ciepła aluminium takie same

8, przy spawaniu, jeśli spawają się wokół czarnych szarych plamek, ogólny opis materiałów eksploatacyjnych nie jest odpowiedni do spawania.