Lekkie aluminiowe okno aplikacji wsadowej z lekkiego stopu aluminium otworzy się po 202

- Apr 07, 2018-

Lekkie aluminiowe okno aplikacji wsadowej z lekkiego stopu aluminium otworzy się po 2020 roku

Lekkość stała się nieuniknionym trendem w rozwoju przemysłu samochodowego. Firmy zajmujące się produkcją samochodów zintegrowały proces rozjaśniania z procesem rozwoju produktu. Jednak samo opracowanie i zastosowanie lekkiej technologii nie wystarczy. Wymaga również firm produkujących części i podstaw. Wspólne wysiłki przedsiębiorstw surowcowych i instytucji badawczych wymagają współpracy przemysłu wyższego i niższego szczebla. Uważa się, że wraz z wdrożeniem zużycia paliwa na piątym etapie, wdrażaniem polityki "podwójnej integracji" i rozwojem nowych pojazdów energetycznych, przyniesie ona dalsze siły napędowe lżejszym pojazdom oraz promuje rozwój i stosowanie lekkich pojazdów. materiały takie jak stopy aluminium i magnezu.