Anoda zapotrzebowania na anodę węglanową w 2018 r

- Apr 14, 2018-

Anoda zapotrzebowania na anodę węglanową w 2018 r


W 2018 r. Szacuje się, że krajowa produkcja aluminium elektrolitycznego wzrośnie o 6%. Wydajność głównych regionów produkujących glin elektrolityczny, takich jak Xinjiang i Shandong, jest podobna do tej z 2017 roku. Oczekuje się, że wzrost produkcji aluminium elektrolitycznego w innych głównych regionach produkujących będzie następujący: Mongolia wewnętrzna zwiększa się o 500 000. Ton, 400 000 ton w Guangxi, 300 000 ton w Yunnan, 300 000 ton w Shanxi, 200 000 ton w Guizhou i 200 000 ton w Liaoning, w sumie około 2,1 miliona ton. W porównaniu z 2017 r. Zapotrzebowanie na anody aluminiowe wzrośnie o około 1 mln ton w 2018 r. Jeśli chodzi o wywóz, nie nastąpi znaczące zmiany w eksporcie anod aluminiowych w 2018 r., Które utrzymają się na poziomie 1 mln ton.


W połączeniu z nowymi zdolnościami produkcyjnymi anod aluminiowych pod koniec 2017 r. Nowe moce produkcyjne anody w 2017 r. Mogą w pełni zaspokoić potrzeby rozwojowe aluminium elektrolitycznego w 2018 r.