Definicja aluminium

- Mar 18, 2020-

Srebrno-biały jasny metal. Jest plastyczny. Produkty są często wytwarzane w kształcie prętów, płatków, folii, proszków, wstążek i włókien. Może tworzyć warstwę tlenkową, aby zapobiec korozji metalu w wilgotnym powietrzu. Proszek aluminiowy pali się gwałtownie po podgrzaniu w powietrzu i emituje olśniewający biały płomień. Rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie siarkowym, kwasie azotowym, kwasie solnym, wodorotlenku sodu i roztworze wodorotlenku potasu, trudno rozpuszczalny w wodzie. Gęstość względna wynosi 2,70. Temperatura topnienia wynosi 660 ° C. Temperatura wrzenia wynosi 2327 ° C. Zawartość glinu w skorupie ziemskiej ustępuje tylko tlenowi i krzemowi. Jest to trzeci najobficiej występujący metal w skorupie ziemskiej. Rozwój trzech ważnych gałęzi przemysłu lotniczego, budowlanego i motoryzacyjnego wymaga, aby właściwości materiału miały unikalne właściwości aluminium i jego stopów, co znacznie poprawia produkcję i zastosowanie tego nowego metalu, aluminium. Aplikacja jest niezwykle obszerna.

W dniu 27 października 2017 r. Lista czynników rakotwórczych opublikowana przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia początkowo sporządziła odniesienie. Produkty aluminiowe znajdują się na liście substancji rakotwórczych pierwszej klasy.