W tym miejscu można stosować materiał piankowy aluminiowy

- Aug 16, 2017-

Zastosowanie spienionego aluminium zamiast tworzywa piankowego lub spienionego żywicy może wydłużyć okres eksploatacji i zmniejszyć koszty utrzymania, ale również eliminuje szkodliwe skutki tradycyjnych materiałów w wypadkach samochodowych, co znacznie zmniejsza straty w wypadkach drogowych i wypadkach drogowych. Odegrał również rolę w ochronie środowiska.

Aluminium piankowe może być również wykorzystywane do tworzenia torów miejskich, wiaduktów obok podłogi hałasu. Z międzynarodowym uznaniem za idealny ekran izolacji akustycznej, w pobliżu strony źródła hałasu z funkcją pochłaniania dźwięku, ogólnej hałasu. Ekran izolacji akustycznej najlepiej wykonany jest z materiału pianki aluminiowej, z zewnętrznej strony okleiny aluminiowej, z wnętrza nagiej pianki aluminiowej, z funkcją pochłaniania dźwięku, można rozbić się na 20 ~ 30dB. Półcylindryczna pianka aluminiowa i stalowy lub plecy betonowe składające się z urządzeń pochłaniających dźwięk zostały opracowane do stosowania w mostach autostradowych, w kontrolach hałasu metra.