Prognoza podaży boksytu za granicą w 2017 roku

- Jan 25, 2018-

Prognoza podaży boksytu za granicą w 2017 roku


Obecnie światowymi eksporterami boksytu są głównie Australia, Brazylia, Gwinea, Indie, Malezja i Ghana. Niemal cały eksport boksytu z Gwinei i Malezji jest eksportowany. Według danych UN Comtrade, światowy eksport boksytu wyniósł 51,78 mln ton w 2016 r., Co stanowi 27% światowej produkcji. Australia, Gwinea i Malezja są trzema największymi eksporterami w Gwinei i Australii, z boksytem W trzech największych krajach posiadających zwrotne rezerwy, całkowite odzyskiwane zasoby stanowią około 58% światowej wielkości.


Obecnie importowany wzór boksytu: Chiny głównie importują boksyt z Australii, Brazylii, Gwinei, Indii, Malezji i Ghany