Po ciągłym wzroście cen aluminium ceny niklu również zaczęły następować

- Apr 28, 2018-

Przypadkowo, po ciągłym wzroście cen aluminium, ceny niklu również zaczęły iść w parze. 19 kwietnia ceny niklu LME wzrosły do 16 690 USD / tonę. "Ponieważ główni akcjonariusze RUSAL reprezentowali 28% akcji rosyjskiego Nickela, rynek obawia się, że Rosja i spółki nikiel będą również podlegać sankcjom". Powyżsi inwestorzy futures twierdzili, że ceny aluminium i niklu są w zasadzie tą samą logiką wzrostu.


Chociaż nikiel Rosji nie został usankcjonowany, zrozumiałe jest, że amerykańskie firmy, które obecnie handlują z Rosją i nikiel, nie wydały odpowiednich akredytyw dla rosyjskiego niklu, a obawy rynku o sankcje nałożone na nikiel Rosji znacznie wzrosły, podnosząc poziom niklu ceny. W tym samym czasie dwie marki rosyjskie i nikiel zostaną usunięte z listy LME. Ustawa została zainicjowana przez rosyjski Nickel, a nie przez LME, i nie była związana z sankcjami nałożonymi przez Rosję i Nickel. Jednak ze względu na newralgiczny okres amerykańskich sankcji wobec RUSAL, był on skłonny do spekulacji rynkowych.