Jak wlewać odpady aluminiowe do wlewków aluminiowych

- Mar 31, 2020-

Najpierw sklasyfikuj i sklasyfikuj odpady aluminium, takie jak czyste aluminium, zdeformowany stop aluminium, odlew stopu aluminium i materiały mieszane. W przypadku odpadów aluminiowych odpady aluminiowe należy zdemontować, stal i inne części z metali nieżelaznych połączone z materiałem aluminiowym należy wyjąć, a następnie przetworzyć na odpady aluminiowe poprzez mycie, kruszenie, separację magnetyczną, suszenie i inne procesy Essex. Separacja skroplin odpadowego aluminium stanowi kierunek rozwoju odzyskiwania aluminium w przyszłości.


Łączy obróbkę wstępną i przetapianie odpadowego aluminium, co nie tylko skraca przebieg procesu, ale także w największym stopniu zapobiega zanieczyszczeniu powietrza i znacznie poprawia stopień odzysku metalu netto. Urządzenie ma filtr, który przepuszcza cząsteczki gazu. W upłynnionej warstwie aluminium wytrąca się na dnie. Substancje organiczne, takie jak farba przyczepiona do odpadowego aluminium, rozkładają się na gaz, smołę i stały węgiel w temperaturze 450 ° C lub wyższej.


Jest on następnie całkowicie spalany przez urządzenie utleniające wewnątrz separatora. Śmieci są mieszane przez bęben, mieszane z roztworem w silosie, a zanieczyszczenia, takie jak piasek i żwir, są oddzielane do obszaru oddzielania piasku i żwiru. Rozpuszczanie odpadów odbywa się za pomocą steru strumieniowego odzysku i zawraca do silosu skraplania.