Handel żelazem i stalą stał się głównym obszarem tarć handlowych między Chinami i Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach

- Apr 11, 2018-

Handel żelazem i stalą stał się głównym obszarem tarć handlowych między Chinami i Stanami Zjednoczonymi w ostatnich latach


W rzeczywistości, ze względu na środki protekcjonizmu handlowego w Stanach Zjednoczonych w kraju i za granicą, handel stalowy stał się trudnym obszarem dla tarcia chińsko-amerykańskiego w ostatnich latach.


Jeszcze przed przeprowadzeniem "232 sondażu na temat stali, Stany Zjednoczone podjęły dziesiątki środków antydumpingowych i wyrównawczych wobec dziesiątek produktów, obejmujących prawie wszystkie główne kategorie wyrobów stalowych, a wysokie stawki podatkowe są prawie wygórowane.