Silnie niezadowoleni, zostaną podjęte działania! MOFCOM zareagował na amerykańskie podwójne negatywne orzeczenie dotyczące folii aluminiowej w Chinach

- Mar 02, 2018-

"Silnie niezadowolony, zostaną podjęte środki!" MOFCOM zareagował na amerykańskie podwójne negatywne orzeczenie dotyczące folii aluminiowej w Chinach


Wang Hejun podkreślił, że amerykański biznes aluminiowy już 20 lat temu podjął inicjatywę wycofania się z produkcji folii aluminiowej o niższej wartości dodanej, produkcji wyrobów aluminiowych do wyższych zysków, więc Stany Zjednoczone ograniczyły produkcję folii aluminiowej i udział w rynku. handlowych wyborów firm amerykańskich, nie spowodowane przez importowaną folię aluminiową. Nieuzasadnione użycie środków handlowych przez stronę amerykańską nie tylko nie doprowadziło do "odrodzenia" amerykańskiego przemysłu folii aluminiowej, lecz wpłynęło na zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych i zaszkodziło dobrobytowi ogromnej liczby amerykańskich konsumentów. Jeśli chodzi o błędną praktykę Stanów Zjednoczonych, Chiny podejmą niezbędne środki w celu ochrony własnych uzasadnionych praw i interesów.