Informacje na temat możliwości odtworzenia zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji zamiennego aluminium w prowincji Shanxi, ze stali cementowej, ze szkła płaskiego elektrolitycznego

- May 08, 2018-

Informacje na temat możliwości odtworzenia zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji zamiennego aluminium w prowincji Shanxi, ze stali cementowej, ze szkła płaskiego elektrolitycznego


Zawiadomienie Komisji ds. Gospodarki i Informatyzacji Prowincji Shanxi w sprawie drukowania i dystrybucji "Szczegółowych zasad wprowadzania w życie wymiany zdolności produkcyjnych w przemyśle Shanxi i przemysł cementowy z cementu cementowo-cementowego"


Komitet ds. Ekonomicznych Listów Miejskich:


Zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacyjnych w sprawie wydawania środków zastępczych w zakresie zdolności produkcyjnych dla hutnictwa stali i cementu (Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych [2017] nr 337) oraz okólnika w sprawie wdrożenia wymiany zdolności produkcyjnych przez Elektrolityczne Przedsiębiorstwa Aluminium poprzez fuzje i przejęcia itp. (Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych) W duchu oryginału [2018] nr 12), Komitet sformułował szczegółowe zasady wdrażania wymiany pojemności stali Shanxi i cementu aluminiowego Szklany aluminiowy przemysł elektrolityczny. Teraz drukujesz, postępuj zgodnie z instrukcjami.