2018. Zużycie energii w elektrolicie Aluminium Nadzór specjalny

- Apr 23, 2018-

2018 r. Specjalny nadzór elektryczno-elektryczny dotyczący zużycia energii

Wszystkie prowincje, regiony autonomiczne, gminy bezpośrednio podlegające rządowi centralnemu oraz Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji Korpusu Produkcji i Budownictwa w Xinjiang, Instytucje Nadzoru Energetycznego:


Zgodnie z wymogami "Kluczowego planu prac w zakresie monitorowania i monitorowania zużycia w przemyśle na rok 2018" (Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych, Sekcja nr [2018] Nr 73, zwanego dalej "planem prac"), lokalne organizacje złożyły wnioski za zadanie monitorowania energooszczędności głównych krajowych projektów specjalnych w przemyśle w 2018 r. Po rozważeniu właściwości branży, wielkości firmy, regionu, w którym się ona znajduje, oraz treści monitorowania, ustaliliśmy roczną zadania związane z monitorowaniem oszczędności energii.