213 Standardy przemysłowe i 9 standardowych próbek, takich jak powłoki proszkowe do profili budowlanych ze stopów aluminium, zostały przedłożone do zatwierdzenia

- Mar 24, 2018-

213 standardy przemysłowe i 9 standardowych próbek, takich jak farby proszkowe do profili budowlanych ze stopu aluminium, zostały przedstawione do zatwierdzenia


Zgodnie ze standardowym planem przeglądu, odpowiednie organizacje techniczne zajmujące się standaryzacją i inne organizacje ukończyły 8 elementów standardu przemysłu chemicznego, takich jak "buty wolnoobrotowe", 23 artykuły z hutnictwa, takie jak "cegły woskowe i kamienne" oraz 42 elementy przemysłu materiałów budowlanych, takie jak "betonowe płyty wiszące". Normy, 122 nieżelaznych standardów przemysłowych, takich jak "krzemionka dymna do silikonu", 12 standardów przemysłu petrochemicznego, takich jak "przemysłowy izopren" i 6 rewizji przemysłowych standardów metali ziem rzadkich, takich jak "Utlenianie", "Standardowe spektrum tlenku miedzi" " oraz dziewięć innych prac nad opracowaniem standardowej próbki dla przemysłu metali nieżelaznych Przed zatwierdzeniem powyższych 213 standardów branżowych i 9 standardowych próbek, ogłoszono, że będziemy słuchać opinii wszystkich grup społecznych, a termin upływa 6 kwietnia 2016 r.