Status aluminium

- Feb 01, 2018-

1, F: stan wolnego przetwarzania nadaje się do procesu formowania, nie ma specjalnych wymagań dotyczących utwardzania i warunków obróbki cieplnej

Produkty, stan mechanicznych właściwości produktów nie jest uregulowany


2, O: wyżarzony do pełnego wyżarzania w celu uzyskania najniższej intensywności przetworzonych produktów


3, H: stan utwardzania podczas pracy Aby utwardzić się w celu polepszenia wytrzymałości produktu, produkt można utwardzić po przetworzeniu

(Lub nie) dodatkowa obróbka cieplna w celu zmniejszenia wytrzymałości. Po kodzie muszą następować dwa lub trzy cyfry arabskie


4, W: stan obróbki cieplnej roztworu Stan niestabilny, dotyczy tylko obróbki cieplnej roztworu, naturalnego starzenia w temperaturze pokojowej

Alloy, kod stanu wskazuje tylko, że produkt jest w fazie naturalnego starzenia się


5, T: stan obróbki cieplnej (różny od F, O, H) Odpowiedni dla produktów po obróbce cieplnej, z lub bez utwardzania, aby osiągnąć stan ustalony, musi mieć jedną lub więcej cyfr po kodzie T.