Obecnie, światowi eksporterzy boksytu głównie obejmują Australię, Brazylię, Gwineę, Indie, Malezję i Ghanę

- Mar 25, 2018-

Obecnie światowymi eksporterami boksytów są głównie Australia, Brazylia, Gwinea, Indie, Malezja i Ghana, wśród których kopalnie boksytu w Gwinei i Malezji są w zasadzie eksportowane. Według statystyk Międzynarodowej Bazy Handlu Towarowego ONZ, całkowita ilość boksytu wyeksportowanego na świecie w 2016 roku wyniosła 51,78 miliona ton, co stanowiło 27% światowej produkcji. Australia, Gwinea i Malezja znalazły się w pierwszej trójce eksportu. Gwinea, Australia i Brazylia były boksytami. Trzy największe rezerwy wydobywalne w kraju, całkowite zasoby wydobywalne stanowiły około 58% całego świata.