Australia's metra górnictwo zaczęło wydobywczych na wzgórzach, kopalnia, 95 Km na północ od regionu Westfalii Wepe

- Apr 20, 2018-

Australia's Metro górnictwo zaczęło, wyszukiwanie operacji na wzgórzach, kopalni, 95 km na północ od regionu Westfalii Wepe.


W pierwszych czterech lat ilość kopalnictwo boksytów stopniowo wzrosła z początkowych 2 mln ton rocznie i stabilizowany o 6 milionów ton rocznie, a rząd zatwierdził eksploatacji 10 mln ton rocznie.


Pierwsza partia 60.000 ton boksytu został zakupiony przez grupy Xinfa, która jest jedną z największych firm zintegrowane aluminium w Chinach i ma tlenku glinu roślin oraz elektrolityczne aluminium w Shandong, Shanxi, Kuangsi i Xinjiangu. Metra i Citigroup mają umowę podpisał umowy pobór, który dostarcza 1 mln ton w pierwszym roku i 2 mln ton w ciągu najbliższych trzech lat.