Metoda odlewania stopu miedzi i metody produkcji

- Feb 22, 2018-

Odlew ze stopu miedzi i metody produkcji

[0001] Niniejszy wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wysoce przewodzącego materiału stopu miedzi i wysoce przewodzącego materiału stopu miedzi, którym jest miedź, i którego głównymi składnikami są cynk, antymon, tellur, tytan, kobalt, cyna, cyrkon, fosfor, żelazo. materiał stopu miedzi wynosi od 5% do 8%, 0,25% do 0,39%, cynku, Sb, Te, Ti 0,2% 0,3% 0,1% 0,14% 0,08%, 0,15%, 0,05% do 0,15% cyrkonu 0,01% do 0,05% , fosfor 0,07% do 0,15% i żelazo 0,8% do 1,6%. (2) mieszanie stopu w celu wytworzenia cynku, antymonu, cyny, telluru, tytanu, kobaltu, cyrkonu, fosforu i żelaza i tym podobnych; i (2) mieszanie stopu w celu przygotowania materiału stopu miedzi o wysokiej przewodności elektrycznej, przy czym sposób obejmuje następujące etapy: 3) etap (2) mieszania stopionego stopionej miedzi; (4) stały roztwór zmieszanego roztworu z etapu (3), otrzymany stop miedzi; i (5) starzenie się stopu miedzi.