W odpowiedzi na wydanie amerykańskie listy propozycji produktu podatku badania Chiny 301

- Apr 10, 2018-

W odpowiedzi na wydanie amerykańskie listy propozycji produktu podatku badania Chiny 301 Ministerstwo spraw zagranicznych rzecznik Lu Yong podkreślił, że po stronie USA ma żadnej podstawy w faktach i publikowanie propozycji opodatkowania, co jest typowe unilateralizm i handlu protekcjonizmu. Chiny stanowczo potępia i stanowczo sprzeciwia się go. Ten ruch przez Stany Zjednoczone ignoruje istotę wzajemnie korzystne i nie jest korzystne wyniki chińsko-amerykańskie gospodarczych i współpracy handlowej w ciągu ostatnich 40 lat, pominięć głosy przemysłu w obu krajach i interesów konsumentów, sprzyjających krajowych interesów Stanów Zjednoczonych, jest szkodliwe dla interesów narodowych Chin, a nie sprzyja międzynarodowych interesów gospodarczych. Podejście Stanów Zjednoczonych poważnie naruszył podstawowe zasady i ducha WTO, i Chiny będą natychmiast uciekać się do po stronie US błędne podejście do mechanizmu rozstrzygania sporów WTO.