Pod względem zużycia aluminium, Chiny Importowane odpady Aluminium to głównie stare złom aluminium, takie jak samochodowe plastry, które są głównie używane do produkcji stopów aluminium z recyklingu

- Apr 06, 2018-

Jeśli chodzi o zużycie aluminium, importowane przez Chiny odpady aluminiowe to głównie stare złomowania aluminium, takie jak plastry samochodowe, które są głównie wykorzystywane do produkcji stopów odlewniczych z recyklingu aluminium. Ponieważ Chiny zezwalają na eksport handlu stopami aluminium, nakłada on opłatę eksportową w wysokości 15% na wywóz towarów ogólnych. Dlatego większość stopów aluminiowych eksportowanych przez Chiny to stopy aluminium odlewane z recyklingu eksportowane poprzez handel przetwórczy. W 2017 r. Chiny wyeksportowały 536 000 ton stopów aluminium, z których 533000 ton zostało wywiezionych w ramach handlu przetwórczego, stanowiąc 99,2% całkowitego eksportu, a wywóz do Stanów Zjednoczonych wynosił jedynie 977,5 tony. Można zatem uznać, że wpływ tego środka na wywóz aluminium przez Chiny jest również minimalny.


Porównując chiński import złomu aluminiowego ze Stanów Zjednoczonych i ilość stopu aluminium eksportowanego do Stanów Zjednoczonych, uważamy, że taryfa importowa nałożona na złom aluminium importowanego ze Stanów Zjednoczonych nie będzie miała znaczącego wpływu na ogólną podaż i popyt wzór chińskiego rynku aluminium.