W skrócie, Indonezyjski zakaz otwierania, wdrażanie polityki na późniejszym etapie wymaga zachowania rynku, aby zweryfikować

- Mar 22, 2018-

W krótkim okresie, Indonezji zakaz otwierania, wdrożenie polityki na późniejszym etapie wymaga zachowania rynkowego w celu weryfikacji, więc nie będzie miało to dużego wpływu na obecny rynek boksytów w Chinach. Teraz, gdy pojawiło się więcej zmian w przepływie informacji i oczekiwań, a także polityka rządu indonezyjskiego, wciąż zachodzą zmiany w polityce rządu Indonezji. Dlatego transakcja nadal jest trudna do zrealizowania i musi nadal zwracać uwagę w przyszłości.