Rusal: Zawiesza kontrolę Olega Deripaski nad En +, aby podnieść sankcje USA

- May 21, 2018-

Rusal: Zawiesza kontrolę nad En + Olega Deripaski, by podnieść sankcje USA


RUSAL ogłosił, że 18 maja 2018 r. En + ogłosił, że jego zarząd wspiera plan niezależnego przewodniczącego, który uchyli sankcje nałożone przez Urząd Zarządzania Aktywami Zagranicznymi (i sankcje nałożone na jego spółki zależne, w tym spółkę). Zawieś kontrolę Olega Deripaski nad En +. Plan ma na celu zmniejszenie udziału Deripaski w En + do poziomu poniżej 50% i wygaszenie wpływu na zarząd En + poprzez powołanie większości niezależnych dyrektorów.