Shanxi Province Steel Cement Flat Glass Electrolytic Aluminium Industry Capacity Replacement Implementation Details

- May 05, 2018-

Informacje na temat możliwości odtworzenia zdolności produkcyjnych w zakresie produkcji zamiennego aluminium w prowincji Shanxi, ze stali cementowej, ze szkła płaskiego elektrolitycznego


Zawiadomienie Komisji ds. Gospodarki i Informatyzacji Prowincji Shanxi w sprawie drukowania i dystrybucji "Szczegółowych zasad wprowadzania w życie wymiany zdolności produkcyjnych w przemyśle Shanxi i przemysł cementowy z cementu cementowo-cementowego"