Spiekany materiał Alumina

- Aug 16, 2017-

Płyta korundu, znana również jako tlenek glinu (TabularAlumina), spiekany tlenek glinowy, nieco niższy od temperatury topnienia spiekania w wysokiej temperaturze w temperaturze 1925 α α-Al2O3 (2050 ℃), ziarno osiąga spiekanie całkowicie rekrystalizowane α-Al2O3, płaszczyzna wymiarowa Płyta i są bardziej międzygrankowe intercene kolistych zamkniętych porów właściwości mikrostrukturalnych.

Płyta korundowa 1934 autorstwa ThomasS.Curtis wynalazła pionowe spiekanie pieca otrzymane w 1935 r. Po próbie przez produkcję komercyjną, wykorzystywaną jako materiały ogniotrwałe z materiałów żaroodpornych z materiałów ceramicznych. 50 lat XX wieku, tylko jako duży kruszywo ogniotrwałe stosowane w przemyśle ogniotrwałym. W tym okresie firma Alcoa (obecnie przemianowana na Anma Aluminium) opracowała serię produktów korundowych z niską tlenkiem glinu przemysłowego Na2O jako surowiec.