Przemysł amerykański aluminium rozpoczął się wcześniej

- Apr 05, 2018-

Przemysł aluminiowy amerykański rozpoczął się wcześniej. Istnieje ogromna ilość aluminium rezerw w kraju i istnieje wiele zasobów odpadów aluminiowych. Według statystyk związanym z biur w Stanach Zjednoczonych, w 2016 wyjście z recyklingu aluminium w Stanach Zjednoczonych był około 4.21 mln ton, z którym przyszło 44% z recyklingu starych Złom aluminium. Oprócz jego użytku domowego polski eksport dużych ilości złomu aluminium i jest największym na świecie eksporterem Złom aluminium. Według statystyk międzynarodowej organizacji handlu, w 2017 r. Polski wywiezione 1.325 mln ton złomu aluminium, wysokości 2,25 mld USD, więcej niż 16 proc. wolumenu wywozu całkowita globalna aluminium. Chiny są największym miejscem wywozu złomu aluminium w Stanach Zjednoczonych. W 2017 r. Chin Złom aluminium importuje się z Polski, które stanowiły 31,2% łącznego wywozu aluminium USA.